guoke-email

 
   

水道……

(广东 顺德 逢间水乡)


相关作品:顺德小镇水道倒影


 
 
 
   

假山

(广东 顺德 清晖园)


相关照片:广东顺德

 
 
 
   

传统装饰艺术:窗花

(广东 顺德 清晖园)


相关作品:顺德装饰生活的色彩赤橙黄绿青蓝紫

 
 
 
   

鱼翔浅底,岸芷汀兰

(广东 顺德 清晖园)


相关照片:动物植物

 
 
 
   

曾经的日常,成为了历史:冷清的斑驳与尘埃中,依稀能感受到一些往日的热闹……

(广东 顺德 逢间水乡)

 
 
 
   

曾经的日常,成为了历史:也许是被奥数班或托福班代替了……

(广东 顺德 逢间水乡)

 
 
 
   

物是人非

(广东 顺德 逢间水乡 老宅)