guoke-email

 
   

过去酒逢知己千杯少,现在酒逢千杯知己少………

                                    —— 易中天


相关作品:人像生活的乐趣

 
 
 
   

喝酒的最高境界:你还知道他是谁,他已经不知道你是谁了……


相关作品:人像生活的乐趣