guoke-email

 
   

传统装饰艺术:窗花

(广东 顺德 清晖园)


相关作品:顺德装饰生活的色彩赤橙黄绿青蓝紫

 
 
 
   
2张

生活的色彩:墙花(2P)

(日本 东京 成田机场)


相关照片:生活的色彩机场

 
 
 
   

生活的色彩:旧木雕花拼成的饰墙

(广东 深圳)