guoke-email

 
   

台湾 高雄:码头一角

 

相关作品:台湾人文建筑

 
 
 
   
6张

现代人类文明一种代表:集装箱码头(6P)

如何将来自世界各地的成千上万的集装箱,以有序、合理、高效的方式装船、卸船并送到各自的目的地——码头的运作远比看到的码头更复杂……

(广东 深圳 盐田港)