guoke-email

 
   

101大厦(高508米)

(台湾 台北)

相关作品:建筑高楼城市台湾黑白

 
 
 
   

日月潭一角

(台湾 日月潭)


相关作品:台湾日月潭


 
 
 
   
3张

开台妈祖庙(3P)

鹿港妈祖庙,名为天后宫,是台湾四百多座妈祖庙之宗,建于1685年(清康熙二十四年)。目前的庙貌是1936年重建的。

(台湾 彰化 鹿港镇)


相关作品:建筑台湾寺庙古迹生活的色彩

 
 
 
   

(台湾 阿里山)


相关作品:台湾绿倒影

 
 
 
   

台湾 高雄:码头一角

 

相关作品:台湾人文建筑

 
 
 
   

千年树

(台湾 阿里山)


相关作品:台湾阿里山

 
 
 
   

幽静

(台湾 阿里山)


其他作品:台湾阿里山绿

 
 
 
   

这里的黎明静悄悄……

(台湾 日月潭)


相关照片:台湾黎明

 
 
 
   
3张

101大厦(3P)

(台湾 台北)


相关作品:建筑高楼城市

 
 
 
   

(台湾 阿里山)


相关作品:台湾绿倒影