guoke-email

 
   

庙里看猫耍的孩子……

(山西 五台山 菩萨顶)


相关作品:山西人像黑白纪实儿童

 
 
 
   

白塔

(山西 五台山)


相关作品:山西五台山建筑黑白佛塔

 
 
 
   

拽拽的样子……比“收门票的那个和尚”要酷多了……

(山西 五台山 菩萨顶)


相关照片:山西寺庙人像和尚喇嘛

 
 
 
   

权力能够带来自信,哪怕是收门票的和尚……

(山西 五台山 显通寺)


相关照片:寺庙人像