guoke-email

 
   

仰望石林(3P)

(云南 昆明 石林)

 

按快门的时候,没有出现飞机或飞鸟什么。拍完就走了,也没扎个帐篷等上几天、几个月来拍飞机、飞鸟——等也是瞎等:天空那么大,飞机或飞鸟为啥偏走这?!再说,看见了再按快门就来不及了。后期也没有P。所以,天空中没啥……

 
 
评论(5)
 
 
热度(23)