guoke-email

 
   

人生不过如此,且行且珍惜。自己永远是自己的主角,不要总在别人的戏剧里充当着配角。

                                      ——林语堂《人生不过如此》


(西藏 拉萨 大昭寺)


相关作品:西藏人像藏民信仰的力量祈祷

 
 
评论
 
 
热度(8)